Lezing Lauk: Boys & Girls, Body, Brains and Balance

We wachten. ‘Waar is de spreker?’ vraagt een medewerker van de technische dienst voor het Lerarencongres zich af. ‘Waar is Lauk, heeft iemand Lauk gezien?’

De zaal begint te lachen, wat een leuke, verrassende act. Het is een vermakelijke start voor een lange zit. Tot het wachten ernst wordt. Lauk is zoek. Daar rent een man naar binnen. De man kijkt in het rond. Hij blijft even staan en draait wat in het rond. Het is bijna jammer dat het Lauk is. Natuurlijk, hij is terecht, niets aan de hand, hij stond in verschillende files, maar het leek zo’n leuk stukje theater.

Lauk neemt ons tijdens zijn lezing mee in een reis door de ontwikkelingspsychologie. En de tijden van toen, de jeugd van Lauk in de jaren ’50 die hij mooi kan afzetten tegen de tijden van nu. Lauk komt uit een tijd waar de opvoeding plaatshad in een groot gezin. Waar generaties van elkaar leerden.

De kernboodschap van de lezing is in het algemeen dat met de individualisering van de maatschappij gender, zingeving en verbinding belangrijker worden. Er zouden betere resultaten behaald worden met jongen in het onderwijs als we inspelen op ontwikkelingsopgaven en ontwikkelingstempo van leerlingen zodat ontwikkelingsfasen een minder grote rol spelen.

De lezing is wat haastig, Lauk komt niet tot rust na zijn rumoerige entree en Lauk verwijst ons plechtig een aantal keer naar zijn website Lauk Woltring

Over het algemeen blijft de lezing wat op de vlakte, wat algemeen. Het zou voor leraren nuttig zijn om bijvoorbeeld een plan van aanpak te zien voor een school of team of om handvatten te geven voor het starten van een bewustwordingsproces over de verschillen.

http://www.laukwoltring.nl/