Hoe zit het nou met woordjes leren?

Op bijna alle basisscholen waar ik kom, stellen leerkrachten de vraag: ´En hoe belangrijk is het nou om woordjes te leren?´. Tijdens een workshop of studiedag heb ik amper de tijd om hier uitgebreid op in te gaan, omdat er geen pasklaar antwoord op te geven is en omdat er toch vaak een discussie ontstaat. Een discussie die ik overigens heel interessant vind 😉.

In de komende weken wil ik graag wat uitgebreider ingaan op dit onderwerp en zal ik hier één of meerdere artikelen over schrijven op mijn website. Maar probeer eerst eens antwoord te geven op deze 10 vragen en je krijgt al gelijk een beter beeld van hoe en waarom jij woordjes geeft aan je leerlingen.

1.      Vanaf welke leeftijd geven wij de leerlingen woordjes mee om thuis te leren? En waarom op deze leeftijd?

2.      Wat is mijn doel als ik mijn leerlingen woordjes laat leren? Wat willen we als school?

3.      Hebben de leerlingen voldoende ´input´ gehad? Hebben ze de woordjes gehoord (en gelezen) en kunnen oefenen in de les?

4.      Hebben de woordjes betekenis voor mijn leerlingen (sluit het bijvoorbeeld aan bij het thema waar we mee bezig zijn of bij hun belevingswereld?)

5.      Moeten de leerlingen de woordjes van Engels naar Nederlands of ook van Nederlands naar Engels leren?

6.      Als ze het van Nederlands naar Engels moeten leren: is de spelling dan belangrijk of gaat het er om dat ze het in een context kunnen herkennen en / of kunnen toepassen?

7.      Moeten de leerlingen de woordjes alleen mondeling of ook schriftelijk kunnen onthouden en / of toepassen?

8.      Hoe overhoor ik de woordjes en welk effect heeft dat?

9.      Hoeveel woordjes moeten ze eigenlijk leren per week en hoe lang zijn ze daar mee bezig?

10.  Zien de leerlingen het nut van woordjes leren en wat vinden ze er eigenlijk van?

Over de blogger

John Doe

Lauren Salomons

Lettertuin & Prinsenakker
Spelen met Engels helpt basisscholen bij het invoeren van VVTO en CLIL, d.m.v: - Trainingen, studiemiddagen en workshops om spelenderwijs en communicatief Engels te geven of om eens…

Plaats een reactie

Andere blogposts