Duurzame leerkracht

Koningin Maxima komt binnen tijdens een discussie met leraren tijdens de workshop: leerkracht, grijp uw vak.

De discussie gaat over de stelling (overgenomen van de dia):

  • Het onderwijs wordt niet meer beter, als de leraren niet nadrukkelijk(er) worden betrokken bij de invulling en uitvoering van de inrichting van het onderwijs.
  • Daarvoor is het nodig dat de drieslag:

autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

de kern van professionalisering (= professioneel worden) en nascholing gaat vormen.

Workshopleider Albert de Boer gebiedt de zaal bijna zijn oproep te volgen. Leerkracht, grijp uw vak. Hoe staan we in het onderwijs? Praat hier eens kritisch over met uw collega’s, is de teneur.

Het besef van het belang is er al lang. Het kan zo niet door blijven gaan. Dit is op meer plekken zo, niet alleen in het onderwijs.

Is de leraar het belangrijkste? Dan is dat niet zichtbaar. Besturen zouden moeten investeren. Investeren in professionaliseren en de leerkracht erkennen.

Professionaliteit

  • Doelen kennen en omarmen
  • Kiezen van activiteiten bij doelen.
  • Op zoek naar feedback en groei.
  • Professioneel debat met collega’s
  • Complimenten en aanmoedigingen.
  • Bereid om verantwoording af te leggen.

Meer op de website www.duurzameleerkracht.nl met voorbeelden van het grijpen van het vak door leerkrachten.

En, wat vond Maxima? Maxima vond dat het niet om Maxima ging, maar om de leraar. Elegant als altijd…..

Kijktips over dit onderwerp van Albert de Boer (1) en het publiek (2):

  1. Lebbes: Het Terrasje. http://youtu.be/SSgyDvnm4wQ
  2. Suzan Cain, The Power of Introvert. http://youtu.be/c0KYU2j0TM4